Opis objekta

Živalski vrt je zelo slabo dostopen. Parkirna mesta niso primerno urejena.
Sprejemna okenca zunanjih blagajn na vhodu so previsoka in brez kontrastnih oznak.
Poti po živalskem vrtu niso tlakovane (grob pesek ali zemlja) ter so brez talno-taktilnih oznak. Poti ob vhodu so prevozne za osebe na invalidskih vozičkih; v nadaljevanju ko se poti dvignejo v breg, pa je naklon prestrm. Klančine do razgledišč pri morskih levih so zagotovljene, vendar niso ustrezno urejene za uporabnike invalidskih vozičkov. Del ograde pri gepardih in medvedih je v celoti, po višini zastekljen, kar omogoča lažje opazovanje živali tudi uporabnikom invalidskih vozičkov. Na številnih dostopih v posamične objekte za ogled živali so visoki pragovi v obliki lesenih tramov. Številne steklene površine pri ogradah so brez kontrastnih oznak.
V živalskem vrtu se nahajata tudi trgovinica in kavarna. V trgovini ni dovolj manevrskega prostora, v kavarni pa oblika miz onemogoča čelni dostop z invalidskim vozičkom.
V bližini kavarne so urejene prilagojene sanitarije.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • urejeni so prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • okenca blagajne se nahajajo v neposredni bližini vhoda.

Gluhi in naglušni:

 • okenca blagajne so primerno osvetljena in omogočajo branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

 

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • parkirno mesto ni primerno urejeno,
 • blagajne niso višinsko prilagojene,
 • zunanje poti niso utrjene in so v večjem delu živalskega vrta prestrme,
 • klančine pri morskih levih nimajo ustreznega naklona,
 • na dostopu za ogled živali so visoki pragovi v obliki lesenih tramov,
 • v trgovini ni dovolj manevrskega prostora,
 • mize v kavarni niso čelno dostopne za uporabnike invalidskih vozičkov.

Slepi in slabovidni:

 • poti niso talno-taktilno označene,
 • potrebne informacije niso podane na zvočni ali taktilni način.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko.