Evropska kartica ugodnosti za invalide


00:00/00:00
Easy-to-read-logo

Ta spletna stran je napisana v lahkem branju.

O evropski kartici ugodnosti za invalide

Evropska kartica ugodnosti za invalide je kartica za invalide.
Evropski kartici ugodnosti za invalide
bomo v besedilu rekli Invalidska kartica.


Invalidska kartica je narejena za invalide.
Invalidsko kartico lahko dobijo tudi
otroci s posebnimi potrebami.

Vsak invalid lahko dobi svojo Invalidsko kartico.
Invalidska kartica pomaga invalidom,
da bi bolje živeli.


Invalidsko kartico lahko invalidi dobijo brezplačno.
To pomeni, da invalidom ni treba plačati denarja,
da dobijo Invalidsko kartico.


Če imaš Invalidsko kartico,
lahko dobiš različne ugodnosti.
Dobiš lahko popust.


To pomeni, da osebe z Invalidsko kartico za
nekatere stvari plačajo manj denarja.

Če imaš Invalidsko kartico,
lahko dobiš različne ugodnosti.
Dobiš lahko popust.
To pomeni, da osebe z Invalidsko kartico za
nekatere stvari plačajo manj denarja.
Lahko dobiš tudi kaj zastonj.


Popust lahko dobiš za:


 • Vstopnice,
  na primer popust za vstopnico za obisk kina ali muzeja.

 • Športne aktivnosti,
  na primer popust za vstopnico za bazen ali drsanje.

 • Knjige,
  na primer popust za nakup knjig in zvezkov.

 • Hrano,
  na primer popust za nakup hrane v trgovini ali restavraciji

 • Storitve,
  na primer popust za masažo ali telovadbo.


Invalidska kartica je modre barve.
Invalidska kartica ima dve strani.
Na sliki lahko vidite sprednjo in
zadnjo stran kratice.
Sprednja stran kartice ima
vašo fotografijo in osebne podatke,
na primer vaše ime in priimek.
Sprednja stran kartice je v
angleškem jeziku.
Na sprednji strani kartice piše
EU Disability Card.
To v slovenščini pomeni Invalidska kartica ugodnosti.


Zadnja stran kartice ima vaše osebne podatke,
na primer vaše ime in priimek.
Zadnja stran kartice je v slovenskem jeziku.
Kartica je v slovenskem in angleškem jeziku zato,
da jo lahko uporabljate v Sloveniji in
v drugih evropskih državah.
Kartica je namesto v slovenščini lahko tudi v
italijanščini ali madžarščini.


eu-disability-card
zemljevid

Na sliki je zemljevid Evrope.
Na zemljevidu so nekatere države pobarvane s
temno modro barvo.
To so države,
v katerih lahko uporabljate Invalidsko kartico.
To so Slovenija, Belgija, Ciper, Estonija, Finska, Hrvaška, Italija, Malta in Romunija.
Slika je iz te spletne strani.


Rad bi dobil Invalidsko kartico


Invalidi in otroci s posebnimi potrebami
lahko dobijo Invalidsko kartico brezplačno.
Invalidsko kartico lahko dobijo na katerikoli upravni enoti.
Invalidske kartice ne morejo naročiti
preko spletne strani upravne enote.


Če želite dobiti Invalidsko kartico, na upravno enoto prinesite:


 • Izpolnjen obrazec, da želite pridobiti Invalidsko kartico. Pozor! Obrazec ni napisan v lahkem branju.
  Obrazec lahko najdete, če kliknete sem: Obrazec
 • Osebno fotografijo.
  Na fotografiji mora biti vaš obraz.
  Osebne fotografije potrebujemo tudi za
  osebno izkaznico ali potni list.

 • Odločbo.
  S seboj prinesite tudi odločbo.
  Odločba je dokument,
  ki ga lahko dobi vsak invalid.
  Na odločbi mora pisati,

 • da ste invalid ali
  da imate otroka s posebnimi potrebami.
  Z odločbo dokažete,
  da lahko dobite Invalidsko kartico.

Ko na upravni enoti Invalidsko kartico pripravijo,
vam jo pošljejo po pošti.


Več informacij, kako dobiti Invalidsko kartico

Rad bi ponudil ugodnosti za osebe,
ki imajo Invalidsko kartico


Če želite tistim,
ki imajo Invalidsko kartico ponuditi ugodnosti,
lahko:


 • to sporočite na elektronski naslov: info@nsios.si ali

 • izpolnite elektronski obrazec.


Zakaj ponuditi ugodnosti osebam z Invalidsko kartico?


Na svetu je veliko ljudi, ki so invalidi.
Veliko ljudi ima tudi člana družine, ki je invalid.
Tudi v Sloveniji živi veliko invalidov.
Na svetu je vedno več invalidov.
Več invalidov je zato, ker je vedno več starejših ljudi.
Vedno več invalidov je tudi zato,
ker je vedno več bolezni,
ki se jih ne da ozdraviti.


Invalidi lahko živijo manj časa kot ljudje,
ki niso invalidi.
Invalidi imajo lahko slabše možnosti za
izobraževanje in zaposlitev.
To pomeni, da manj časa hodijo v šolo in
težje dobijo službo.
Zato imajo invalidi lahko manj denarja in
so lahko slabše povezani z drugimi ljudmi.
Invalidska kartica invalidom pomaga živeti boljše življenje.


Kaj lahko dobite z Invalidsko kartico?


invalidska-kartica

Na fotografiji je ženska.
Ženska sedi v invalidskem vozičku.
Ženska v roki drži Invalidsko kartico.
Ženska je nasmejana.
Ženska gre v trgovino s hrano.


Tam bo dobila popust.
To pomeni, da bo plačala manj denarja.
Popust bo dobila, ker ima Invalidsko kartico.


Odgovori na vprašanja o Invalidski kartici


1. Kdo lahko dobi Invalidsko kartico?


Invalidsko kartico lahko dobijo invalidi.
Invalidi morajo imeti status invalida.
Invalidsko kartico lahko dobijo ljudje s
telesnimi okvarami.
Invalidsko kartico lahko dobijo gluhoslepe osebe.
Invalidsko kartico lahko dobijo tudi
otroci s posebnimi potrebami.


2. Kje lahko dobiš ugodnosti z Invalidsko kartico?


Osebe, ki imajo Invalidsko kartico,
lahko dobijo različne ugodnosti.
Ugodnosti so na primer popusti.
Ko dobiš popust, plačaš manj.
Lahko dobiš tudi kaj zastonj.


Ugodnosti lahko dobiš tudi v
drugih evropskih državah.
Če boste potovali, vprašajte,
če dobite kakšno ugodnost zaradi Invalidske kartice.
Seznam kdo vse ponuja ugodnosti v Sloveniji


Kje in kako dobiš Invalidsko kartico?


Invalidsko kartico lahko dobijo na
katerikoli upravni enoti.
Invalidske kartice ne morete naročiti preko
spletne strani upravne enote.


Če želite dobiti Invalidsko kartico, na upravno enoto prinesite:


 • Izpolnjen obrazec, da želite pridobiti Invalidsko kartico.
  Pozor! Obrazec ni napisan v lahkem branju.
  Obrazec lahko najdete, če kliknete sem: Obrazec

 • Osebno fotografijo.
  Na fotografiji mora biti vaš obraz.
  Osebne fotografije potrebujemo tudi za
  osebno izkaznico ali potni list.

 • Odločbo.

  S seboj prinesite tudi odločbo.
  Odločba je dokument,
  ki ga lahko dobi vsak invalid.
  Na odločbi mora pisati,
  da ste invalid ali
  da imate otroka s posebnimi potrebami.
  Z odločbo dokažete, da lahko dobite Invalidsko kartico.


  Ko na upravni enoti Invalidsko kartico pripravijo,
  vam jo pošljejo po pošti.


  Več informacij, kako dobiti Invalidsko kartico • Ali lahko Invalidsko kartico uporabljam v
  drugih državah?


  Invalidska kartica velja tudi v drugih evropskih državah.
  Uporabljate jo lahko:


  • v Belgiji
  • v Estoniji
  • na Finski
  • v Italiji
  • v Romuniji
  • na Malti
  • na Hrvaškem
  • na Cipru

Kako izvem, kakšne ugodnosti imam v
drugih državah zaradi Invalidske kartice?

Če potujete v druge države, vprašajte,
če lahko zaradi Invalidske kartice
dobite kakšno ugodnost.
Nekatere države imajo tudi sezname
ponudnikov ugodnosti.
Na seznamih piše,
katere ugodnosti lahko dobiš,
če imaš Invalidsko kartico.


V lahko branje priredila: Živa Jakšić Ivačič.
Testni bralci Dnevnega centra Zveze Sožitje:
Danica Pirnat, Blaž Kern in Jan Prašnikar.
Strokovna podpora testnim bralcem:
Vlasta Stupar in Boris Blaznik.

O EU kartici


EU kartica ugodnosti za invalide je brezplačen način izboljšanja kakovosti življenja invalidov.

Kartica vam nudi pravico do popustov kot so vstopnice, športne aktivnosti, knjige, storitve ipd.

Kartica je uradno priznana v Sloveniji, Belgiji, Cipru, Estoniji, Finski, Hrvaški, Italiji, Malti in Romuniji, lahko pa jo pridobijo tudi otroci s posebnimi potrebami.

Kartico dobite brezplačno na kateri koli upravni enoti.

EU disability card
EU disability card
POSTANI IMETNIK KARTICE

Če želite pridobiti kartico ugodnosti, lahko to storite na katerikoli upravni enoti. Prav tako vam lahko posredujejo še dodatne informacije povezane s pridobitvijo kartice.

S seboj na upravno enoto prinesete aktualno osebno fotografijo in dokumentacijo o statusu invalidnosti. Na upravni enoti preverijo vaše pogoje za upravičenost do naročila kartice, ko je kartica pripravljena, vam jo pošljejo na domači naslov

Slovenski državljani in turisti iz držav EU lahko s kartico ugodnosti učinkoviteje načrtujejo izlete in potovanja ter kvalitetno izkoristijo svoj prosti čas in si znižajo svoje življenjske stroške. Upravičeni so do različnih ugodnosti na področju prometa, turizma, kulture, športa in drugih prostočasnih dejavnosti ter trgovinskih dejavnosti.

POSTANI PONUDNIK

Vabimo vas, da se pridružite mreži organizacij, ki jih povezuje Evropska kartica ugodnosti za invalide. Projekt omogoča invalidom enotnejšo obravnavo in specifične ugodnosti doma in v drugih državah EU. Slovenski državljani in turisti iz držav EU lahko s kartico ugodnosti učinkoviteje načrtujejo izlete in potovanja ter kvalitetno izkoristijo svoj prosti čas. Upravičeni so do ugodnosti na področju prometa, turizma, kulture, športa in drugih prostočasnih dejavnosti.

Za vključitev vašega PODJETJA ali USTANOVE med ponudnike izdelkov ali storitev pišite na naslov: info@nsios.si ali enostavno izpolnite priložen obrazec

Trenutno živi z invalidnostjo okoli 10 % celotnega prebivalstva sveta ali 650 milijonov ljudi. V Evropski uniji je 80 milijonov invalidnih oseb, kar predstavlja 16 % celotnega prebivalstva. To je približno toliko, kot je prebivalcev Belgije, Češke, Grčije in Nizozemske skupaj. Vsak 4. Evropejec ima družinskega člana, ki je invalid. V Sloveniji živi 170.000 oseb z invalidnostjo, kar predstavlja 8,5 % prebivalstva. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se število invalidov povečuje. Naraščanje je v glavnem posledica staranja prebivalstva in pogostejšega pojavljanja kroničnih bolezni.

Presunljiv je tudi podatek, da v državah s povprečno življenjsko dobo 70 let, povprečni posameznik v svojem življenju preživi okoli osem let z določeno invalidnostjo (na vir v angleščini). V skupino potencialnih uporabnikov zato spada tudi skupina starejših ljudi, ki se bo tekom naslednjih desetletij še znatneje povečevala. Invalidi predstavljajo šestino celotnega delovno sposobnega prebivalstva EU, vendar je njihova stopnja zaposlenosti razmeroma nizka. Zaradi slabših možnosti izobraževanja in zaposlovanja so mnogokrat v slabšem socialnem in finančnem položaju, zato jim skušamo prek različnih ugodnosti omogočiti čimboljši življenjski standard.


PREVERITE KATERE UGODNOSTI VAM KARTICA
OMOGOČA

invalidska-kartica

Pogosto zastavljena vprašanja


Kdo je upravičenec do kartice?

Upravičen do kartice je vsak, ki ima status ali pravice na podlagi invalidnosti skladno s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, področje vojnih invalidov, družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb ter predpisov s področja izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju oziroma usmerjanju otrok s posebnimi potrebami kot otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, gluhoslepi otroci, gibalno ovirani otroci in otroci z več motnjami.

Ravno tako je do kartice ugodnosti upravičen posameznik, oziroma posameznica z odločbo o telesni okvari z najmanj 90% telesne okvare zaradi izgube vida ali najmanj 70% telesne okvare zaradi izgube sluha ali druge osebe s priznano najmanj 80% telesno okvaro, če se seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70% po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kartico lahko pridobijo tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila in invalidi po predpisih drugih držav članic Evropske unije.

Dokazila o invalidnosti ali telesni okvari, ki jih lahko upravna enota pridobi po uradni dolžnosti, jih vlagatelju ni treba prilagati, s priloženimi dokazili pa pospeši sam postopek pridobitve kartice.

Več informacij: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/osebe-z-invalidnostmi/kartica-ugodnosti-za-invalide.html

Kje se lahko koristi ugodnosti kartice?

Ugodnosti se koristi lahko povsod, kjer je to označeno s posebno nalepko. Koristi se jih lahko v več oblikah, npr. prost vstop na prireditvah (kulturnih, športnih), muzejih itn. Lahko vam nudi razne popuste in znižane cene, prednost dostopa na prireditvah.

Vsi ponudniki v Sloveniji so zbrani na povezavi: https://www.invalidska-kartica.si/sl/

Ugodnosti kartice je možno uveljavljati tudi v državah, ki že imajo kartico, ter tudi v posameznih državah, ki se same odločijo, da bodo nudile popuste invalidom. Če želite kartico uporabljati v tujini, morate ponudnike poiskati na spletnih straneh ciljne države.

Kje in kako kartico pridobiš?

Kartico lahko pridobite na vaši najbližji Upravni enoti, več pa si o tem lahko preberete na povezavi: https://e-uprava.gov.si/si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/osebe-z-invalidnostmi/kartica-ugodnosti-za-invalide.html

Izguba kartice, sprememba priimka, podaljšanje veljavnosti kartice

V primeru izgube kartice, spremembe osebnega imena ali podaljšanja veljavnosti kartice, se morate obrniti na vam najbližjo Upravno enoto, ki vam je kartico tudi izdala.

Ali lahko rezidenti drugih evropskih držav svojo kartico uporabljajo v Sloveniji?

Evropska kartica ugodnosti za invalide se lahko uporablja v določenih državah, in sicer v Belgiji, Estoniji, Finski, Italiji, Romuniji, Malti, na Cipru in Malti

Koriščenje določenih ugodnosti izven Slovenije, v drugih državah EU

Vsaka država sama določi ugodnosti, ki pa morajo veljati za vse invalide, imetnike kartice. Za ugodnosti posamezne države je potrebno le te poiskati na spletnih straneh določene države. Enotnega sistema ugodnosti za celotno Evropo zaenkrat še ni.

Puščica gor Na vrh
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.