Opis objekta

Umetnostna galerija je slabo dostopna za gibalno ovirane osebe in delno dostopna za ostale invalide. Do vhoda vodita dve nezavarovani in prestrmi klančini. Sprejemni prostor s pultom in trgovinico ter galerijski prostori v pritličju so dostopni uporabnikom invalidskih vozičkov, medtem ko je dostop do ostalih nadstropij in do prostora za delavnice onemogočen. V objektu ni dvigala.
V prvem nadstropju se nahajajo sanitarni prostori, ki niso prilagojeni.
V muzeju zagotavljajo pedagoški program za slepe in slabovidne osebe. Na voljo imajo tudi taktilni načrt za evakuacijo ter taktilni načrt sanitarnih prostorov.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen preko dveh klančin pred vhodom,
 • sprejemni pult je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • za dostop galerijskih prostorov v pritličju je na voljo premično klančino (postavi se po predhodnem naročilu),
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora, 
 • v razstavnih prostorih so eksponati na primerni višini.

Slepi in slabovidni:

 • označevalna tabla ob glavnem vhodu je ustrezna,
 • sprejemni pult je v bližini vhodnih vrat,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu so kontrastni in čitljivi.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • začasna zasteklitev sprejemnega pulta ni odsevna ali bleščeča.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto je oddaljeno (v okviru mestnega parkiranja),
 • ena izmed klančin pred vhodom ni ustreznega naklona,
 • klančini pred vhodom nista ustrezno zavarovani,
 • v objektu ni dvigala (ni dostopa do sanitarnih prostorov, prostorov za delavnice ter galerijskih prostorov v prvem nadstropju),
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov,
 • v razstavnih prostorih eksponati niso na primernih višinah.

Slepi in slabovidni:

 • glavni vhod ni jasno razpoznaven, ker so vhodna vrata na levo stran v nadkritem vstopnem prostoru,
 • pot do vhodnih vrat in  sprejemnega pulta ni taktilno označena,
 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah,
 • robovi stopnišč in robovi višinskih niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko (ni potreben pogoj).