Opis objekta

Muzej je delno dostopen. Dostopna pot od parkirnega mesta za gibalno ovirane do glavnega vhoda je brez ovir.
Uporabniki invalidskih vozičkov lahko vstopajo v muzej skozi glavna vrata, v kolikor sta odpreti obe vratni krili. V avli so stopnice in nezavarovana klančina, ki nista kontrastno označeni.
Razstavni prostori muzeja se nahajajo v kleti, pritličju in prvem nadstropju stavbe muzeja. V stavbi ni dvigala.
Za uporabnike invalidskih vozičkov je dostopno le pritličje in prvo nadstropje, kjer je dovolj manevrskega prostora. Za dostop v nadstropje je nameščena poševna dvižna ploščad, ki ima nosilnost le do 250 kg in je neustreznih dimenzij standarda.
V razstavnih prostorih se na prehodih pojavljajo klančine z naklonom do 14 %. V delu razstavnega prostora v nadstropju se pojavi neustrezna dvignjena steklena steza.
V objektu ni prilagojenega sanitarnega prostora.
Del muzeja v pritličju je za uporabnike na invalidskih vozičkih dostopen le skozi stranski vhod.
V objektu so stopnice, klančine in višinske razlike brez kontrastnih oznak. Eksponati ne omogočajo taktilnega spoznavanja razstavnega materiala.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • na glavnem vhodu je možno odpreti obe krili vrat,
 • v objektu je nameščena stopniščna ploščad za uporabnike invalidskih vozičkov,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • na prehodih med prostori so urejene klančine, a so neustreznih naklonov,
 • v razstavnih prostorih so eksponati na primerni višini.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • oznake in napisi  v objektu so kontrastni in čitljivi.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • zasteklitev sprejemnega pulta ni odsevna ali bleščeča.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • klančine nimajo ustreznih naklonov in niso ustrezno zavarovane,
 • glavni vhod ni primerne širine (če je odprto le desno krilo vrat)
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • stopniščna ploščad ima nosilnost samo 250 kg
 • dimenzije stopniščna ploščadi niso ustrezne,
 • v delu razstavnih prostorov v nadstropju se pojavi neustrezna dvignjena steklena steza,
 • razstavni prostori v kleti zaradi stopnic niso dostopni,
 • v objektu ni prilagojenega sanitarnega prostora.

Slepi in slabovidni:

 • označevalne table ob glavnem vhodu ni,
 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni taktilno označena,
 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah,
 • robovi stopnišč in višinskih razlik niso kontrastno označeni,
 • izbrani eksponati ne omogočajo taktilnega spoznavanja razstavnega materiala.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko (ni zahtevan pogoj).