Opis objekta

Salon je delno dostopen. Nahaja se znotraj večje poslovne stavbe, ki ima tri vhodne točke. Orientacija po stavbi je izjemno otežena zaradi zasnove objekta ter slabih oznak po objektu do salona. V objektu je dvigalo. Prostori Tesla centra vključujejo manjšo čakalnico in salon, kjer je gibanje z invalidskim vozičkom zaradi majhnih prostorov omejeno. V salonu ni na voljo prilagojenega toaletnega prostora.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij.

Slepi in slabovidni:

 • gumbi v dvigalu so reliefni.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • v notranjih prostorih salona ni dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 • objekt ni primerno označen
 • pot od vhoda v objekt do prostorov salona je neoznačena,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • salon ni opremljen s slušno zanko,
 • čakalnica ni primerno osvetljena in ne omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.