Opis objekta

Opis objekta

Turistično informacijski center Laško je slabo dostopen. Na glavnem vhodu se vstopa preko zunanjih stopnic, na stranskem vhodu z zadnje strani objekta pa preko dostopne klančine. Na dostopu do obeh vhodov so pohodne površine tlakovane s slabše vzdrževanimi granitnimi kockami, kar predstavlja nevarnost pri hoji. V TIC je tudi trgovina in večnamenski prostor za pogostitve ali delavnice. V kleti so sanitarni prostori, ki niso dostopni zaradi stopnic. Sobe za goste v prvem nadstropju so dostopne le preko stopnic.

Prilagoditve

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto v sklopu mestnega parkiranja,
 • na glavnem vhodu je oznaka za dostopen stranski vhod za gibalno ovirane osebe,
 • stranski vhod je prilagojen za uporabnike invalidskih vozičkov,
 • klančina je ustrezno izvedena in omogoča samostojno uporabo,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora.

Slepi in slabovidni:

 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • eksponati (maketa mesta) omogočajo taktilno spoznavanje.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomankljivosti

Gibalno ovirani:

 • klančina ni ustrezno zavarovana,
 • sprejemni pult je delno prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • višinske razlike v notranjosti v prvo nadstropje niso ustrezno premoščene (dostop do sob),
 • v TIC-u ni dvigala,
 • v TIC-u ni prilagojenih sanitarnih prostorov,
 • sobe za nastanitev gibalno oviranih oseb niso na voljo.

Slepi in slabovidni:

 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • informacijski pult ni opremljen s slušno zanko,
 • informacijski pult je postavljen tako, da so za njim okna.