Opis objekta

Rojstna hiša je slabo dostopna za uporabnike invalidskih vozičkov, medtem ko je za ostale skupine invalidov delno dostopna.
Za uporabnike invalidskih vozičkov je skozi stranski vhod dostopno le pritličje s sprejemnim prostorom in notranjim atrijem, ki se v poletnih mesecih spremeni v prireditveni prostor.
Glavni vhod ima visok prag in nekaj stopnic do sprejemnega prostora, ki se nahaja v ločenem prostoru na levi strani od vhoda. Razstavni prostori muzeja, sanitarni prostori in manjša dvorana se nahajajo v prvem nadstropju stavbe in so dostopni le preko ozkih, strmih stopnic. V stavbi ni dvigala. V muzeju ni prilagojenih sanitarnih prostorov. Osvetlitev razstavnih prostorov je ustrezna. Dvorana ima premične sedeže in ni opremljena s slušno zanko.

Prilagoditve: 

Gibalno ovirani: 

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto (v sklopu mestnega parkiranja), 
 • stranski vhod je (delno) prilagojen za invalidske vozičke (ne omogoča samostojne uporabe), 
 • sprejemni pult je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov. 

Slepi in slabovidni: 

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven. 

Gluhi in naglušni: 

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike, 
 • dvorana je primerno zvočno izolirana. 

 

Pomanjkljivosti: 

Gibalno ovirani: 

 • glavni vhod v objekt ni dostopen (zaradi pragu in treh stopnic). V stavbo se dostopa skozi stranski vhod. 
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene, v objektu ni dvigala, 
 • v objektu ni prilagojenega sanitarnega prostora. 

Slepi in slabovidni: 

 • označevalna tabla ob glavnem vhodu ni ustrezna (predroben tisk), 
 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda, 
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni taktilno označena, 
 • napisi na razstavi niso kontrastni in čitljivi, 
 • robovi stopnišč in pragov niso kontrastno označeni, 
 • pot ovirajo nevarni predmeti (štrleča razstavna vitrina), ki niso primerno označeni, 
 • izbrani eksponati ne omogočajo taktilnega spoznavanja razstavnega materiala. 

Gluhi in naglušni: 

 • Dvorana in sprejemni pult nista opremljena s slušno zanko.