Opis objekta

Prešernova rojstna hiša je slabo dostopna. Prilagojeno parkirno mesto je zagotovljeno na najbližjem parkirišču. Pot v naklonu, ki vodi do vhoda, ni primerno tlakovana in je prestrma za samostojno uporabo osebe na invalidskem vozičku. V notranjosti hiše se pojavljajo visoki pragovi ter nizki podboji. Sanitarije se nahajajo v sosednjem objektu, a niso prilagojene za gibalno ovirane.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • Na najbližjem parkirišču je urejeno parkirno mesto za gibalno ovirane.

Slepi in slabovidni:

 • ni prilagoditev.

Gluhi in naglušni:

 • ni prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • do vhoda vodi klančina, ki nima ustreznega naklona in je tlakovana z mačjimi glavami,
 • na glavnem vhodu je prah previsok,
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene,
 • v notranjih prostorih ni dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • v objektu so višinske ovire v obliki nizkih podbojev, ki niso kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik niso kontrastno označeni,
 • izbrani eksponati ne omogočajo taktilnega spoznavanja razstavnega materiala.

Gluhi in naglušni:

 • ni opremljen s slušno zanko,
 • ni primerno osvetljen in ne omogoča branja z ustnic ter branja obrazne mimike.