Opis objekta

Muzej je umeščen v Grad Brežice in je delno dostopen. Do vhoda v grad vodi makadamska pot. Na vhodu se zaradi višinske razlike pojavi nižji prag. Mimo blagajne vodi prehod v grajski atrij, v katerem stoji zunanje prizorišče z velikim nadstreškom. Oprema je premična, tla pa makadamska. Oder ni dostopen za osebe na invalidskem vozičku.
V neposredni bližini blagajne so neprilagojeni sanitarni prostori.
Tlak na robu atrija je raven in utrjen, in omogoča dostop do stopnišča ter dvigala, ki pelje do prostorov muzeja v višjih nadstropjih.
V muzeju se med razstavnimi prostori občasno pojavljajo nižji pragovi, višji pa so premoščeni z uporabo začasnih klančin. Na prehodu do poročne in viteške dvorane se nahaja urejena klančina.
Za uporabnike vozičkov je krožna pot v nadstropju zaradi stopnic prekinjena (v viteški dvorani). Vsi prostori so dostopni, vendar le z ene in druge strani. Oprema v dvoranah je premična.
Dvorana ni opremljene s slušno zanko.

Prilagoditve:

Gibalno ovirane osebe:

 • na stopnicah in visokih pragovih so postavljene premične klančine,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • klančina do viteške in poročne dvorane omogoča samostojno uporabo,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v razstavnih prostorih so eksponati na primerni višini.

Slepe in/ali slabovidne osebe:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • gumbi v dvigalu so reliefni, 
 • eksponati pred viteško dvorano omogočajo taktilno spoznavanje razstavnega materiala.

Gluhe in/ali naglušne osebe:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirane osebe:

 • prilagojeno parkirno mesto ni ustreznih dimenzij, a je označeno,
 • vhod v objekt je dostopen po makadamski poti,
 • tla prireditvenega prostora v grajskem atriju so makadamska, 
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene (premične klančine),
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepe in/ali slabovidne osebe:

 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik (pragov) niso kontrastno označeni,
 • steklena vrata niso zadostno kontrastno označena.

Gluhe in/ali naglušne osebe:

 • v dvorani ni slušne zanke.