Opis objekta

Opis objekta

Muzej je slabo dostopen. Na vhodu v pritličju, kjer se nahaja blagajna, je visok prag. Dostopnost razstavnih prostorov v pritličju ovirajo visoki pragovi. V pritličju se nahajajo tudi neprilagojene sanitarije. Razstavni prostori v kleti ter v prvem nadstropju so dostopni le preko stopnic. Med sobami se pogosto pojavljajo visoki pragovi. Ponekod so označeni s kontrastnimi oznakami. Poleg kontrastnih oznak so v objektu za slepe in slabovidne tudi eksponati, ki omogočajo tipno spoznavanje razstavnega materiala, ter tipni vodniki opremljeni z brajico.

Prilagoditve

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen s klančino,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • robovi nekaterih stopnišč (zunanje stopnice) so kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik (pragov) so kontrastno označeni,
 • izbrani eksponati omogočajo taktilno spoznavanje razstavnega materiala.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomankljivosti

Gibalno ovirani:

 1. višinske razlike v notranjosti (pragovi) niso ustrezno premoščene,
 2. v objektu ni dvigala,
 3. v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 1. robovi nekaterih stopnišč niso kontrastno označeni,
 2. robovi nekaterih višinskih razlik niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 1. objekt ni opremljen s slušno zanko.