Opis objekta

Opis objekta
Objekt sprejemnega centra parka je izhodiščna točka za voden vstop v Škocjanske jame oziroma za obisk učne krožne poti. Sprejemni center parka je zelo dobro dostopen. Pred vhodom objekta je večje parkirno mesto s prilagojenim parkirnim prostorom. Objekt sprejemnega centra je zasnovan pritlično okoli odprtega atrija iz katerega se dostopa do zunanje blagajne, prilagojenih sanitarij, informacijskega prostora in do restavracije. Razstavni prostori se nahajajo v kleti informacijskega centra in so dostopni preko dvigala. Razstava nudi več video vsebin in možnost virtualnega sprehoda po Škocjanskih jamah. Sanitarije so prilagojene in dostopne z evro ključem iz zunanjega atrija objekta. V atriju je taktilna maketa za spoznavanje okolice parka ter taktilni načrt sprejemnega centra za boljšo orientacijo. Poti po parku oziroma do jam so speljane krožno po razgibani makadamski poti in niso bile ocenjene. Dostop v jame ni omogočen za gibalno ovirane posameznike.

Prilagoditve

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • vsi vhodi v sprejemni center so dostopni (širina vrat ter izravnani pragovi),
 • v dela objekta (informacijski prostor, muzej) se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori do katerih se dostopa iz zunanjega atrija objekta,
 • v razstavnih prostorih so eksponati na primerni višini,
 • v majhni dvorani za projekcijo v kleti so premični sedeži.

Slepi in slabovidni:

 • na vhodu je taktilni načrt objekta za orientacijo po sprejemnem centru, saj so prostori in posamezni vhodi nanizani okoli odprtega atrija objekta,
 • objekt je označen s primerno informacijsko tablo,
 • sprejemni pult informacijski centra in muzeja se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • v informacijskem centru in muzeju ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu so na primernih višinah in so kontrastni in čitljivi,
 • gumbi v dvigalu so reliefni,
 • robovi stopnišč so kontrastno označeni,
 • na voljo so taktilni načrti objekta in maketa okolice parka,
 • na voljo zvočne vsebine (video, virtualni sprehod).

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • zasteklitev sprejemnega pulta ni odsevna ali bleščeča,
 • razni poučni filmi vključujejo podnapise.

Pomankljivosti

Gibalno ovirani:

 • zunanja blagajna ni višinsko prilagojena,
 • informacijski pult v objektu ni višinsko prilagojen,
 • zaradi terena je dostop do jam onemogočen za gibalno ovirane osebe.

Gluhi in naglušni:

 • ni pomanjkljivosti.