Opis objekta

Knjižnica je delno dostopna. Na vhodu, v vetrolovu ni dovolj manevrskega prostora za uporabnike avtomatskih invalidskih vozičkov (ob zavoju v hodniku).
Osrednji prostor knjižnice se nahaja v pritličju in je dostopen preko glavnega vhoda. Za del knjižnice, ki je  dostopen po notranjosti le preko stopnic, pa je za uporabnike invalidskih vozičkov urejen dodatni stranki vhod s klančinami na zadnji strani objekta. Med policami v knjižnici je dovolj manevrskega prostora.
V objektu je tudi galerijska soba dostopna iz knjižnice samo preko stopnic oziroma z zunanje strani preko manjše travnate površine, ki pa ni ustrezna za vožnjo z invalidskim vozičkom. V objektu ni prilagojenega sanitarnega prostora.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • urejen stranski vhod s klančinami za del knjižnice, ki je v notranjosti dostopna le preko stopnic,
 • sprejemni pult je višinsko prilagojen,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • postavitev knjižnih polic omogoča dostop z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • v knjižnici je na voljo prilagojeno gradivo (zvočne knjige, knjige v povečanem tisku).

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni urejeno,
 • dostop do stranskega vhod ni označen,
 • klančina na stranskem vhodu ni zavarovana,
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene (del knjižnice je za osebe na invalidskem vozičku dostopen samo skozi stranski vhod; galerijska soba je zaradi stopnic nedostopna),
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 • objekt ni primerno označen,
 • steklena vrata na dostopu do otroškega oddelka niso kontrastno označena,
 • robovi stopnišč in višinskih razlik niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko.