Opis objekta

Narodni dom je nedostopen za gibalno ovirane osebe in delno dostopen za ostale invalide.
V objekt se vstopa skozi glavni vhod preko klančine in stopnice oziroma skozi stranski vhod na zadnji strani objekta. Objekt ima tri nadstropja in nima dvigala (dvigalo je v načrtu za prihodnje leto), zato dvorana ni dostopna za uporabnike invalidskih vozičkov.
Vstop v veliko dvorano s premičnimi sedeži je v prvem nadstropju, medtem ko je dostop do balkonov dvorane v drugem nadstropju.
V pritličju je pogojno prilagojen sanitarni prostor, ki ima preozka vrata (77 cm).
Blagajna se nahaja v neposredni bližini stranskega in ne glavnega vhoda.
Dvorana ni opremljena s slušno zanko.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • stranski vhod je prilagojen za invalidske vozičke,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v dvorani so urejena mesta za uporabnike invalidskih vozičkov, le dostop do balkonov v 1. nadstropju zaradi stopnic ni omogočen,
 • v objektu so na voljo delno prilagojeni sanitarni prostori (preozka prva vrata so širine 77 cm).

Slepi in slabovidni:

 • glavni vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • označevalna tabla ob glavnem vhodu je ustrezna,
 • okence blagajniškega pulta je kontrastno označeno,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu so na primernih višinah in so kontrastni in čitljivi,
 • robovi stopnišč so kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • zasteklitev sprejemnega pulta ni odsevna ali bleščeča,
 • dvorana je primerno zvočno izolirana.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt ni dostopen (zaradi strme klančine in stopnic),
 • klančina nima ustreznega naklona in ni ustrezno zavarovana,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene,
 • v objektu ni dvigala.

Slepi in slabovidni:

 • steklena avtomatska drsna vrata niso kontrastno označena,
 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini glavnega vhoda, temveč ob stranskem vhodu,
 • pot do oddaljenega blagajniškega pulta ni taktilno označena.

Gluhi in naglušni:

 • dvorana in blagajniški pult nista opremljena s slušno zanko,
 • sprejemni pult ne omogoča branja z ustnic ter branja obrazne mimike (je prelepljen),
 • pri prireditvah nadnapisi niso na voljo.