Opis objekta

Muzejska zbirka predstavlja eno izmed večih lokacij Koroškega pokrajinskega muzeja. Muzejska zbirka se nahaja v pritličju objekta ob glavnem trgu in je slabo dostopna.   
Na dostopu je preozek vetrolov, v katerem je postavljen tudi višinsko neprilagojen sprejemni pult. Razstavni prostori so razmeroma majhni in večkrat ločeni s stopnicami. V muzeju ni prilagojenih sanitarnih prostorov. 

Prilagoditve: 

Gibalno ovirani: 

 • ni prilagoditev. 

Slepi in slabovidni: 

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda, 
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore, 
 • oznake in napisi v objektu so kontrastni in čitljivi, 
 • robovi stopnišč so kontrastno označeni. 

Gluhi in naglušni: 

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike. 

Pomanjkljivosti: 

Gibalno ovirani: 

 • vhod ni primerne širine, 
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene, 
 • v notranjih prostorih ni dovolj manevrskega prostora, 
 • v objektu ni dvižne ploščadi ali stopniščnega dvigala, 
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov. 

Slepi in slabovidni: 

 • steklena vrata niso kontrastno označena, 
 • robovi višinskih razlik niso kontrastno označeni. 

Gluhi in naglušni: 

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko.