Opis objekta

Muzej je slabo dostopen in umeščen v vogalni del prostorov v Gradu Vrbovec. Do vhoda v muzej vodi zelo strma klančina, ki preprečuje samostojen dostop za uporabnike invalidskih vozičkov. V notranjosti je nekaj različnih tlakovanj, ki otežujejo dostop po vseh prostorih (lubje, pesek, most iz brun). V muzeju ni prilagojenega sanitarnega prostora. Razstava omogoča izkustveno spoznavanje z eksponati.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • sprejemni pult je višinsko prilagojen,
 • v notranjosti so višinske razlike ustrezno premoščene (notranja klančina),
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • eksponati omogočajo taktilno spoznavanje razstavnega materiala.

Gluhi in naglušni:

 • ni večjih prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni dovolj veliko in ustrezno označeno,
 • vhod v objekt ni dostopen zaradi prestrme klančine pred objektom,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov,
 • v razstavnih prostorih eksponati niso na primernih višinah.

Slepi in slabovidni:

 • besedilni deli razstave  niso na primernih višinah,
 • potrebne informacije se podajajo le na vizualni način,
 • višinske ovire niso primerno označene (štrleči eksponati).

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni primerno osvetljen in ne omogoča branja z ustnic ter branja obrazne mimike,
 • v objekti ni slušne zanke.