Opis objekta

Muzej je nedostopen za osebe na invalidskem vozičku in delno dostopen za ostale uporabnike. Muzej domuje v Velenjskem gradu.
Z vznožja hriba je do grajskega parkirišča mogoče priti peš po več stopniščih ali z avtomobilom po strmi cesti. Edini dostop s parkirišča do grajskega vhoda je po pešpoti, strmi makadamski klančini z odvodnimi kanali.
V razstavne prostore muzeja se dostopa iz grajskega zunanjega atrija. Dostop do razstavnih prostorov v pritličju in 1. nadstropju otežujejo stopnice in visoki pragovi na samem vhodu in tudi v notranjosti prostorov. V gradu ni dvigala in ni prilagojenega sanitarnega prostora.
Razstava nudi prilagojen vodič po razstavi za slepe (brajica) in slabovidne osebe (povečan tisk) ter nudi tudi nekatere prilagojene tipne razstavne eksponate. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • ni posebnih prilagoditev.

Slepi in slabovidni:

 • prilagojen vodič po razstavi za slepe (brajica) in slabovidne osebe (povečan tisk) 
 • nekateri eksponati omogočajo taktilno spoznavanje razstavnega materiala (tipne karte, itd.),

Gluhi in naglušni:

 • ni posebnih prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni ustrezno urejeno in označeno,
 • vhod v objekt ni dostopen,
 • klančina na dostopni poti do gradu nima ustreznega naklona,
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene,
 • v razstavnih prostorih ni mogoče zagotoviti mesta za uporabnike invalidskih vozičkov,
 • v objektu ni dvigala,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov,
 • v razstavnih prostorih eksponati niso na primernih višinah.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni označena,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik niso kontrastno označeni,
 • ovire in nevarni predmeti niso primerno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • objekt ni opremljen s slušno zanko.