Opis objekta

Opis objekta

Muzej je delno dostopen. Glavni vhod se nahaja med Maistrovo ulico in muzejsko ploščadjo. V območju pred vhodom je več nekontrastno označenih »ovir« (količki, vdolbine v terenu, klopi) ter zunanje požarne stopnice, ki na dostopu do vhoda lahko predstavljajo višinsko oviro za slepe in slabovidne osebe. Na vhodu v objekt so drsna vrata z izravnanim pragom, ki omogočajo samostojen vstop tudi za uporabnike invalidskih vozičkov. Vhodna vrata, zaradi poševnih vertikalnih stranic, predstavljajo višinsko oviro za slepe ali slabovidne osebe . Razstavni prostori muzeja so v vseh treh etažah, medtem ko se knjigarna in predavalnica nahajata v pritličju. Vsa nadstropja muzeja so dostopna z dvigalom in po stopnicah. Razstavni prostori imajo dovolj manevrskega prostora. V notranjosti objekta se pojavljajo steklene površine brez kontrastnih oznak. Eksponati in oprema v razstavnih prostorih so nekontrastnih barv in ponekod nameščeni na višini, zato lahko predstavljajo oviro za slepe in slabovidne. Nekateri opisi eksponatov so premajhni oz. nameščeni previsoko. Osvetlitev v objektu je večinoma ustrezna., le sanitarnih prostorov je prešibka. Predavalnica v pritličju je brez slušne zanke.

Prilagoditve

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja označeno parkirno mesto,ki ni ustreznih dimenzij (v okviru mestnega parkiranja)
 • glavni vhod v objekt je dostopensaj so nameščena avtomatska drsna vrata,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v pritličju objekta so na voljo prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • gumbi v dvigalu so reliefni.
 • ni drugih prilagoditev.

Gluhi in naglušni:

 • zasteklitev sprejemnega pulta ni odsevna ali bleščeča,
 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomankljivosti

Gibalno ovirani:

 • označeno parkirno mesto ni ustreznih dimenzij,
 • vhodna vrata imajo poševne vertikalne stranice in lahko predstavljajo oviro pri vstopanju skoznje zaradi specifične oblike,
 • preproge pri vhodnih vratih lahko ovirajo uporabnike invalidskih vozičkov,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v razstavnih prostorih eksponati niso na primernih višinah.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • vhodna vrata imajo poševne vertikalne stranice in lahko predstavljajo oviro pri vstopanju skoznje,
 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni taktilno označena,
 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah in niso kontrastni in čitljivi,
 • potrebne informacije niso podane tudi na zvočni način (ni avdio vodiča),
 • robovi višinskih razlik niso kontrastno označeni,
 • dostopno pot ovirajo nevarni predmeti (klopi, stopnice, količki, vtor v tlaku),
 • v razstavnih prostorih pot ovirajo nevarni predmeti (neoznačeni eksponati, vitrine, sedala),
 • ovire in nevarni predmeti niso primerno označeni,
 • steklene ograje niso kontrastno označene,
 • ograja ob stopnicah je nekontrastna, ni ustrezno oblikovana in ne sega čez rob zadnje stopnice,
 • izbrani eksponati ne omogočajo taktilnega spoznavanja razstavnega materiala.

Gluhi in naglušni:

 • dvorana in sprejemni pult nista opremljeni s slušno zanko.