Opis objekta

Opis objekta

Muzej na prostem je slabo dostopen. Prilagojena parkirna mesta so precej oddaljena od vhoda v muzej na prostem. Sprehajalna pot po muzeju na prostem ni tlakovana (grob pesek ali zemlja) ter se na več delih vzpenja. Ob sprehajalni poti, ki pelje do razgledišča se nizajo različne stavbe kulturne dediščine (Šmitova hiša, viničarska hiša, čebelnjak, kovačnica, gospodarsko poslopje, kozolec, itd.) v katere zaradi stopnic, visokih pragov na vratih ni omogočenega vstopa za uporabnike invalidskih vozičkov. Manjši objekt za informacije, nakup kart in trgovinice ter sanitarni prostori v oddaljeni muzejski hiši niso dostopni gibalno oviranim osebam. V muzeju ni prilagoditev za senzorno ovirane osebe.

Prilagoditve

Gibalno ovirani:

 • sprejemni pult v manjšem informacijskem objektu je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov, vendar zaradi preozkih vrat in višinske razlike na vhodu zanje nedostopen.

Slepi in slabovidni:

 • označevalna tabla ob vhodu v muzej na prostem je ustrezna.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult v informacijskem objektu je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • zasteklitev sprejemnega pulta ni odsevna ali bleščeča.

Pomankljivosti

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto je urejeno, vendar oddaljeno,
 • dostopna pot je v naklonu in zaradi podlage (peščena pot) drseča,
 • vhod v informacijski objekt ni dostopen zaradi visokega pragu in preozkih vrat,
 • sprehajalna pot po muzeju na prostem ni tlakovana temveč peščena oziroma travnata (grob pesek) ter se na delih strmo vzpenja,
 • pred vhodi posameznih objektov kulturne dediščine in v njih so večinoma višinske razlike, ki niso ustrezno premoščene,
 • v muzeju na prostem ni prilagojenih sanitarnih prostorov (sanitarni prostori se nahajajo v oddaljeni muzejski hiši, a je dostop do njih zaradi strmega klanca oz. stopnic otežen).

Slepi in slabovidni:

 • okence sprejemnega pulta v informacijskem objektu ni kontrastno označen,
 • robovi stopnišč in višinskih razlik v objektih in na sprehajalni poti niso kontrastno označeni,
 • ni talno-taktilnih oznak oziroma prilagoditev.

Gluhi in naglušni:

 • v muzeju nimajo prenosne slušne zanke.