Opis objekta

Galerija je dobro prilagojena. Glavni vhod je dostopen le preko stopnic, zato je za osebe na invalidskem vozičku na zadnji strani objekta urejen stranski vhod s klančino. Večino notranjosti zajemajo galerijski prostori, ki so dobro osvetljeni in prostorni. Besedilnih napisov ni veliko, eksponati so v večji meri na primernih višinah.
Kletna etaža je dostopna preko stopnic v bližini sprejemnega pulta ali pa z dvigalom. V njej se nahajajo prilagojeni sanitarni prostori ter kavarna. Z izjemo sanitarij je objekt dobro osvetljen. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • stranski vhod je s klančino prilagojen za invalidske vozičke,
 • V notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • V objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • V objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori,  
 • V razstavnih prostorih so eksponati na primerni višini.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda.

Gluhi in naglušni:

 • ni prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • klančina na stranskem vhodu je predolga in nima ustreznega naklona,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov.

Slepi in slabovidni:

 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore (klet in sanitarije),
 • gumbi v dvigalu niso reliefni,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • v objektu ni slušne zanke.