Opis objekta

Gledališče je delno dostopno. Vhod se nahaja v prehodu med Čopovo in Nazorjevo. V času predstav je odprt in relativno dobro opazen, ob drugih časih pa zaradi številnih steklenih sten vhoda ni lahko razločiti.
V pritličju se na desni strani nahaja blagajna, ki je dostopna po klančini, v nadaljevanju pa še avla z garderobnim pultom.
Objekt vsebuje dve dvorani, dostop do katerih je omogočen po krožnem stopnišču ali pa z dvigalom.
V večji dvorani z nepremičnimi sedeži prilagojenih mest za osebe na invalidskem vozičku ni, v manjši pa so sedeži premični. Oder je dostopen preko tovornega dvigala. Večkrat letno organizirajo tudi predstave z nadnapisi.
Prilagojene sanitarije se nahajajo v nadstropju. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • Klančina do blagajne omogoča samostojno uporabo,
 • V notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • V mali dvorani so premični sedeži,
 • V objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • V objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • ni prilagoditev.

Gluhi in naglušni:

 • na prireditvah so na voljo nadnapisi, 
 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • sprejemni ter garderobni pult po višini nista prilagojena uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v veliki dvorani ni urejenih mest za uporabnike invalidskih vozičkov.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni taktilno označena,
 • gumbi v dvigalu niso reliefni,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • v objektu ni slušne zanke.