Opis objekta

Kino je slabo dostopen. Ima večjo in manjšo dvorano, ter letni kino na dvorišču. Za dostop v stavbo in na dvorišče so urejene klančine, ki pa so prestrme, brez ustreznih oprijemal in ne omogočajo samostojne uporabe. Za osebe na invalidskem vozičku je prilagojen stranski vhod v neposredni bližini glavnega vhoda. V večji dvorani so sedeži nepremični. Prilagojenih mest za osebe na invalidskem vozičku ni. Dostop do manjše dvorane je mogoče le preko stopnic. V kinu ni prilagojenih sanitarnih prostorov. Dvorani nista opremljeni s slušno zanko. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • prilagojen dostop v objekt je urejen preko stranskega vhoda,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,

Slepi in slabovidni:

 • glavni vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • objekt je označen s primerno informacijsko tablo,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • zunanje klančine nimajo ustreznega naklona in niso ustrezno zavarovane,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • dostop do male dvorane za uporabnike invalidskih vozičkov ni omogočen,
 • v objektu ni dvigala,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah in niso kontrastni in čitljivi,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • dvorana in sprejemni pult niso opremljena s slušno zanko,
 • zasteklitev sprejemnega pulta je odsevna in bleščeča.