Opis objekta

Knjižnica je slabo dostopna kljub temu da se nahaja v pritličju stavbe. Na glavnem vhodu v stavbo sta dve stopnici brez ustrezne premostitve. Vhodna vrata v knjižnico se nahajajo na levi strani hodnika (mimo stopnišča). Širina vhodnih vrat je neustrezna (670 mm) in uporabnikom invalidskega vozička ne omogoča vstopa. Prostor knjižnice je majhen in ne zagotavlja veliko manevrskega prostora za uporabnike invalidskih vozičkov.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • sprejemni pult je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • pred vhodom je prostor za parkiranje, vendar mesto ni označeno.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • označevalna tabla ob glavnem vhodu je ustrezna,
 • oznake in napisi v knjižnici so na primernih višinah ter kontrastni in čitljivi.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • vhod v objekt ni dostopen (zaradi dveh stopnic na vhodu),
 • na vhodu višinska razlika ni ustrezno premoščena,
 • v notranjih prostorih ni dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov (sanitarni prostor je samo v sklopu muzejskega dela),
 • postavitev knjižnih polic ne omogoča dostopa z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni taktilno označena.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko (ni pogoj).