Opis objekta

Knjižnica je delno dostopna. Nahaja se v pritličju večjega objekta. Glavni vhod je dobro dostopen. Prostor knjižnice ob vstopu in pred pultom zagotavlja dovolj velik manevrski prostor, medtem ko med policami ni dovolj prostora za manevriranje z invalidskim vozičkom.
Sanitarni prostor ni dovolj velik in prilagojen za uporabnike invalidskih vozičkov.
V knjižnici so na voljo knjige z večjim tiskom in zvočne knjige.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • sprejemni pult je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • oznake in napisi v objektu so na primernih višinah in so kontrastni in čitljivi,
 • v knjižnici so na voljo zvočne knjige in prilagojeno gradivo.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni urejeno na parkirišču v neposredni bližini objekta,
 • v knjižnici ni prilagojenih sanitarnih prostorov,
 • postavitev knjižnih polic ne omogoča dostopa z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni:

 • označevalna tabla ob glavnem vhodu ni ustrezna.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko (ni potreben pogoj).