Opis objekta

Knjižnica je nedostopna za gibalno ovirane osebe, medtem ko je za ostale invalide delno dostopna. Najbližje prilagojeno parkirno mesto se nahaja pred občino. Na dostopni poti so poglobitve, ki ovirajo gibanje. Knjižnica se nahaja v nadstropju objekta in je dostopna le preko stopnic. V objektu ni dvigala.
Na vhodu ni domofona za priklic zaposlene osebe, se pa nahaja zunanji knjigomat za vračilo gradiva ter telefonska številka.
Na vrhu stopnic se v levem hodniku nahajajo sanitarni prostori, medtem ko je vhod v knjižnico v desnem hodniku. Prostori knjižnice so manjši in vključujejo sprejemni pult, prostore knjižnice ter sobo za prireditve. V prostorih se pojavljajo pragovi ter stopnice.

Prilagoditve:

Gibalno ovirane osebe:

 • pred vhodom se nahaja zunanji knjigomat za vračilo gradiva,
 • ni drugih prilagoditev za gibalno ovirane osebe.

Slepe in/ali slabovidne osebe:

 • robovi vhodnega stopnišča so kontrastno označeni.

Gluhe in/ali naglušne osebe:

 • ni prilagoditev za gluhe in naglušne osebe.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirane osebe:

 • vhod v objekt ni dostopen (zaradi stopnic),
 • pred vhodom ni domofona (je pa navedena telefonska številka),
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene (ni dvigala),
 • v notranjih prostorih ni dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu ni dvigala,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepe in/ali slabovidne osebe:

 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • robovi stopnic v knjižnici niso kontrastno označeni,
 • robovi višinskih razlik (pragov) niso kontrastno označeni,

Gluhe in/ali naglušne osebe:

 • soba za prireditve in sprejemni pult nista opremljena s slušno zanko (ni obvezen pogoj).