Opis objekta

Pritličje objekta (Lutkovno gledališče) je slabo dostopno za gibalno ovirane osebe. Nadstropji objekta (Šentjakobsko gledališče in Oder pod zvezdami) pa delno dostopni. Prilagojena parkirna mesta v neposredni bližini objekta niso zagotovljena, parkiranje je urejeno v okviru mestnega parkiranja.
Blagajna in trgovinica se nahaja na desni strani objekta, ima ločen vhod in je dostopna tudi uporabnikom na invalidskih vozičkih.
Vhod v pritlične prostore Lutkovnega gledališča je preko vhodne klančine brez podesta. Mali oder Lutkovnega gledališča nima mest rezerviranih za osebe na invalidskih vozičkih, v dvorani so le nepremični sedeži. V dvorani je za dostop do sedežev urejena dolga klančina. Veliki oder Lutkovnega gledališča zaradi stopnic v dvorani ni dostopen za uporabnike invalidskih vozičkov in tudi nima mest rezerviranih za osebe na invalidskih vozičkih. Sanitarni prostori v kleti so dostopni le po stopnicah, in niso prilagojeni. V dvoranah niso zagotovljene slušne zanke.
Za dostop v prvo in drugo etažo objekta se uporablja zunanje dvigalo. Dvigalo je urejeno ob stranski fasadi objekta (levo od vhoda).
Dvorana Šentjakobski oder v prvem nadstropju je brez mest rezerviranih za osebe na invalidskem vozičku. Uporabniki invalidskih vozičkov lahko predstave spremljajo na prostoru pred odrom. V nadstropju je prilagojen sanitarni prostor. V dvorani je zagotovljena slušna zanka.
Dvorana »Oder pod zvezdami« v drugem nadstropju ima ravna tla in premične sedeže. Prilagojeni sanitarni prostor je zagotovljen, vendar je zaradi stopnic na hodniku, dostop omogočen le skozi  dvorano. V dvorani ni zagotovljene slušne zanke.
Sedeži v dvoranah nisi kontrastni (z izjemo »Veliki oder«); označitev in osvetlitev stopnic v dvoranah ni dovolj dobra.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen preko klančine brez podesta (ni zvonca ob vhodu),
 • v notranjosti preddverij in v dvorani »Oder pod zvezdami) je dovolj manevrskega prostora,
 • objekt ima zunanje dvigalo za dostop v prvo in drugo nadstropje,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori ( za dvorane v 1. in 2. nadstropju).

Slepi in slabovidni:

 • vhod v Lutkovno gledališče (pritličje) je jasno razpoznaven,
 • gumbi v dvigalu so reliefni.

Gluhi in naglušni:

 • dvorana »Šentjakobski oder«  je opremljena s slušno zanko,
 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • parkirno mesto ni urejeno v neposredni bližini vhoda, označena parkirna mesta so oddaljena 120m od vhoda (pri tržnici),
 • na glavnem vhodu ni označena pot za drugi glavni vhod preko dvigala v prvo in drugo nadstropje objekta,
 • strma klančina brez podesta na glavnem vhodu nima ustreznega naklona in ni ustrezno zavarovana,
 • višinske razlike v kletni prostor (sanitarije) niso ustrezno premoščene, ni dvigala,
 • v pritličju objekta ni prilagojenih sanitarnih prostorov (so v kleti, dostopna po stopnicah)
 • Veliki oder Lutkovnega gledališča zaradi stopnic v dvorani ni dostopen za uporabnike invalidskih vozičkov,
 • v treh dvoranah ni mest rezerviranih za osebe na invalidskih vozičkih.

Slepi in slabovidni:

 • označevalna tabla ob glavnem vhodu ni ustrezna,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah in niso kontrastni in čitljivi,
 • robovi stopnišč v kletne prostore in v dvoranah niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • vsaj nekatere predstave ne vključujejo nadnapisov,
 • dvorane »Mali in Veliki oder ter Oder pod zvezdami« niso opremljene s slušno zanko.