Opis objekta

Knjižnica je delno dostopna. V objektu je prehod do atrijskega dvorišča iz katerega gibalno ovirani, po klančini, dostopajo do vhoda v knjižnico. Na vhodnih vratih objekta in vratih na izhod v atrij se pojavi visok prag. Za prečkanje pragov  se uporablja premična klančina. Dostop do vhoda v knjižnico je možen tudi preko stopnic, direktno iz prehoda med vhodom v objekt in atrijskim dvoriščem..
V prostorih knjižnice je dovolj manevrskega prostora. V knjižnici je prilagojen sanitarni prostor.
V knjižnici je na voljo gradivo za slepe in slabovidne. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja označeno prilagojeno parkirno mesto,
 • za vhod v objekt je zagotovljena premična klančina, ki se jo po potrebi namesti,
 • na dostopu iz atrijskega dvorišča do knjižnice je klančina,
 • pult za izposojo je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • postavitev knjižnih polic omogoča dostop z invalidskim vozičkom,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori.  

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu so kontrastni in čitljivi,
 • v knjižnici je na voljo prilagojeno gradivo (avdio knjige, knjige z večjim tiskom, knjige z Braillovo pisavo). 

Gluhi in naglušni:

 • pult za izposojo je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • označeno prilagojeno parkirno mesto ni ustreznih dimenzij in je postavljeno bočno ob cestišču in pločniku,
 • prilagojeno parkirno mesto ni označeno z vertikalnim znakom,
 • na vhodu v objekt je visok prag, 
 • klančina za dostop iz atrijskega dvorišča do knjižnice nima oprijemal za lažjo uporabo.

Slepi in slabovidni:

 • dostopna pot od parkirišča do vhoda v objekt ni označena,
 • označevalna tabla ob glavnem vhodu ni na ustrezni višini 
 • pult za izposojo ni kontrastno označen,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah,
 • robovi stopnišč in višinskih razlik niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • pult za izposojo ni opremljen s slušno zanko (ni obvezen pogoj),
 • zastekljen pult za izposojo je postavljen tako, da so za njim okna.