Opis objekta

Knjižnica je slabo dostopna. V neposredni bližini vhoda v objekt je na voljo parkirno mesto za gibalno ovirane osebe. Prostori knjižnice se nahajajo v prvem nadstropju objekta kulturnega doma. Na vhodu v objekt je prag višine 15 mm. V objektu ni dvigala. Do prostorov knjižnice se dostopa po stopnicah, ki niso kontrastno označene.
V pritličju, nasproti vhoda v objekt, je klicna naprava, ki gibalno oviranim osebam omogoča vzpostavitev stika z osebjem knjižnice. V pritličju objekta je na voljo prilagojen sanitarni prostor.  

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • v pritličju je klicna naprava za vzpostavitev stika z osebjem knjižnice,
 • v pritličju so na voljo prilagojeni sanitarni prostori. 

Slepi in slabovidni:

 • pult za izposojo, v prvem nadstropju, se nahaja v neposredni bližini vhoda v knjižnico,
 • oznake in napisi  v objektu so kontrastni in čitljivi,
 • v knjižnici so na voljo prilagojeno gradivo in zvočne knjige.

Gluhi in naglušni:

 • pult za izposojo je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

 

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • na vhodu v objekt je prag višine 15 mm,
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene,
 • v objektu ni dvigala.

Slepi in slabovidni:

 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • pragovi vrat niso kontrastno označeni,
 • okence pulta za izposojo ni kontrastno označeno,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah in niso kontrastno označeni,
 • enostranska ograja ob stopnicah ne sega čez rob stopnic. 

 

Gluhi in naglušni:

 • pult za izposojo ni opremljen s slušno zanko (ni obvezen pogoj),
 • pult za izposojo je postavljen tako, da so za njim okna,
 • zasteklitev pulta za izposojo je odsevna in bleščeča.