Opis objekta

Muzej je slabo dostopen. Večina razstavnega prostora je urejena kot krožna pot v naklonu brez izravnav terena (podestov). V prvem nadstropju se vstopi v sredinski razstavni prostor, ki je zasnovan kot krožna pot s stopnicami, ki uporabnikom invalidskih vozičkov onemogoča vstop in dostop do manjših dodatnih programov (izkušnja z virtualnimi očali, predstavitvena soba).
V pritličju se nahaja dvorana, v kleti je prilagojen sanitarni prostor. Za dostop do kletnih prostorov ter najvišje točke krožne poti je urejeno dvigalo.
V dvorani ni slušne zanke.   

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v dvorani so premični sedeži,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • gumbi v dvigalu so reliefni,
 • nekateri eksponati omogočajo zvočno informacijo.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • zasteklitev sprejemnega pulta ni odsevna ali bleščeča.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • na vhodu so težka vhodna vrata,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene (krožna klančina do 1. nadstropja je brez izravnav in ograje; razstavni prostor v 1. nadstropju je nedostopen zaradi stopnic),
 • napisi ob eksponatih niso na primernih višinah,
 • v razstavnih prostorih eksponati niso na primernih višinah.

Slepi in slabovidni:

 • objekt na vhodu ni primerno označen,
 • sprejemni pult ni  v neposredni bližini vhoda, je v ločenem steklenem kubusu,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni označena,
 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • napisi ob eksponatih niso na primernih višinah, 
 • robovi stopnišč in višinskih razlik v klet in v 1. nadstropju niso kontrastno označeni,
 • pot ovirajo nevarni predmeti (razstavne viseče table, premična oprema).

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult in dvorana nista opremljena s slušno zanko,
 • sprejemni pult je postavljen tako, da so za njim okna.