Opis objekta

Kulturni dom je slabo dostopen. Na glavnem vhodu so dvojna krilna vrata in za vstop oseb na invalidskem vozičku je potrebna pomoč drugega. Blagajniški pult se nahaja v avli ob vhodu v objekt in ima bleščečo zasteklitev kar ovira komunikacijo senzorno oviranim osebam. Blagajniški pult ni višinsko prilagojen za uporabnike invalidskih vozičkov.
Na vstopu v veliko dvorano je zelo strma klančina, ki preprečuje samostojen dostop za uporabnike  invalidskih vozičkov. Mala dvorana, sanitarije in garderobe za nastopajoče so v kleti in dostopne samo po stopnicah. Sanitarije niso dostopne za uporabnike invalidskih vozičkov in so neustrezno  osvetljene za druge uporabnike.
V veliki dvorani je na voljo slušna zanka.

Prilagoditve: 

Gibalno ovirani: 

 • ni prilagoditev.

Slepi in slabovidni: 

 • blagajniški pult se nahaja v neposredni bližini vhoda. 

Gluhi in naglušni: 

 • velika dvorana je opremljena s slušno zanko, 
 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti: 

Gibalno ovirani: 

 • parkirno mesto za gibalno ovirane ni blizu vhoda,
 • prilagojeno javno parkirno mesto ni ustreznih dimenzija, 
 • klančina na vhodu v veliko dvorano nima ustreznega naklona in ni zavarovana, 
 • blagajniški pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov, 
 • v objektu ni dvigala (ni dostopa do male dvorane, garderobe in sanitarij v kleti),
 • v veliki dvorani niso urejena mesta za uporabnike invalidskih vozičkov (sedeži so nepremični),
 • v objektu ni prilagojenega sanitarnega prostora.

Slepi in slabovidni: 

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven, 
 • označevalne table ob glavnem vhodu ni, 
 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno, 
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore, 
 • robovi stopnišč in višinskih razlik niso kontrastno označeni,
 • osvetlitev sanitarnih prostorov je neustrezna.

Gluhi in naglušni: 

 • mala dvorana in blagajniški pult nista opremljena s slušno zanko, 
 • blagajniški pult ni primerno osvetljen in ne omogoča branja z ustnic ter branja obrazne mimike, 
 • zasteklitev sprejemnega pulta je odsevna in bleščeča.