Opis objekta

Kulturni dom je delno dostopen. Objekt ima dve nadstropji. V pritličju se nahajajo recepcija, garderobe in prilagojene sanitarije, v prvem nadstropju pa vhodi v malo in veliko dvorano. Za prehod med nadstropji je urejeno dvigalo.
Sedeži v dvoranah so premični. Parkirišče se nahaja za objektom, dostopna pot pa je nevarna zaradi neoznačenih robov višinskih razlik ter neoznačene višinske ovire na vhodu.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • dostop v objekt je urejen preko stranskega vhoda,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori,
 • v dvoranah je mogoče zagotoviti mesta za uporabnike invalidskih vozičkov, saj so sedeži premični.

Slepi in slabovidni:

 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • gumbi v dvigalu so reliefni,
 • robovi stopnišč so kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • parkirno mesto ni ustrezno urejeno,
 • klančine nimajo ustreznega naklona,

Slepi in slabovidni:

 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni označena,
 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno,
 • na stranskem vhodu je na poti nevarna višinska ovira, ki ni ustrezno označena.

Gluhi in naglušni:

 • dvorani in sprejemni pult niso opremljeni s slušno zanko,
 • pri prireditvah nadnapisi niso na voljo,
 • zasteklitev sprejemnega pulta je odsevna in bleščeča.