Opis objekta

Kulturni dom je zelo slabo dostopen. Dostop do glavnega vhoda je preko stopnic zato je za uporabnike na invalidskem vozičku urejen stranski vhod z zadnje strani objekta. Stranski vhod je dostopen preko zunanje klančine in omogoča le vstop v dvorano. V dvorani ni prilagojenega mesta za osebe na invalidskem vozičku, trenutno obiskovalce namestijo na prostor pred prvo vrsto sedežev. Ostali prostori (bar, blagajna, sanitarije) so dostopni le preko stopnic, ki niso kontrastno označene in na delih tudi ne dovolj zavarovane. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini stranskega vhoda za objektom se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • dostop v objekt je urejen preko stranskega vhoda,
 • klančina na stranskem vhodu je izvedena (dostop do klančine in njena širina sta dimenzijsko neustrezni),

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • dvorana je primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • dostopen stranski vhod ni označen,
 • na glavnem vhodu so stopnice, zato je z zadnje strani urejen stranski vhod s klančino,
 • stopnice v notranjosti niso ustrezno premoščene,
 • v objektu ni dvigala,
 • v dvorani niso urejena mesta za uporabnike invalidskih vozičkov, uporabnike se namesti pred prvo vrsto sedišč,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov oziroma dostop do kleti ni omogočen za gibalno ovirane osebe.

Slepi in slabovidni:

 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • robovi stopnišč in višinskih razlik niso kontrastno označeni,
 • stopnice v klet niso zavarovane z ograjo,
 • osvetlitev podnevi povzroča bleščanje.

Gluhi in naglušni:

 • dvorana in blagajna nista opremljeni s slušno zanko.