Opis objekta

Objekt je delno dostopen. Glavni vhod v objekt s Ceste 9. avgusta vodi v večjo avlo z blagajno, iz katere se nato po stopnicah lahko dostopa do višjega nadstropja. Na stopnicah se pojavi nevaren nezavarovan rob. V objektu ni dvigala.
Za osebe na invalidskem vozičku je dostop do dvoran omogočen skozi stranski vhod s parkirišča. V notranjosti objekta je urejena tudi manjša klančina.
Dvorana je opremljena z nepremični sedeži, za osebe na invalidskem vozičku so predvidena mesta v ozadju dvorane. V istem nadstropju je tudi steklena dvorana s premično opremo.
Dostop do balkonov velike dvorane je omogočen le preko stopnic.
Dvorani nista opremljeni s slušno zanko. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirane osebe:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • stranski vhod je pri parkirišču je prilagojen za invalidske vozičke,
 • sprejemni pult je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v parterju dvorane so predvidena mesta za uporabnike invalidskih vozičkov.

Slepe in/ali slabovidne osebe:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini glavnega vhoda,
 • robovi glavnih stopnišč so kontrastno označeni.

Gluhe in/ali naglušne osebe:

 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirane osebe:

 • klančina na stranskem vhodu nima ustreznega naklona,
 • v objektu ni dvigala,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepe in/ali slabovidne osebe:

 • pot do sprejemnega pulta ni talno-taktilno označena,
 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno,
 • robovi stopnic v dvorani niso kontrastno označeni,
 • nevaren nezavarovan rob ob stopnišču v pritličju ni primerno označen.

Gluhe in/ali naglušne osebe:

 • dvorane niso opremljene s slušno zanko.