Opis objekta

Knjižnica je dobro dostopna. Dostop do knjižnice s parkirišča ni ustrezno označen. Ob robu prilagojenega parkirnega mesta je ovira zaradi neustreznega tlakovanja, ki uporabniku invalidskega vozička otežuje dostop na dostopno pot.
Prostori knjižnice se nahajajo v 1. in 2. nadstropju in so dostopni z dvigalom. Na hodniku se na dostopu do dvigala in stopnic pojavijo težka vrata. Na vhodu v prostore knjižnice so steklena drsna vrata. V prostorih knjižnice je dovolj manevrskega prostora. Notranji prostori knjižnice so povezani z internimi stopnicami. Stopnice niso ustrezno označene, dostop pod njimi pa predstavlja višinsko oviro za slepo ali slabovidno osebo.  Prilagojene sanitarije za gibalno ovirane se nahajajo v v prvem nadstropju knjižnice. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • na vhodu v prostore knjižnice so steklena drsna vrata,
 • postavitev knjižnih polic omogoča dostop z invalidskim vozičkom,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori,
 • v notranjosti knjižnice je dovolj manevrskega prostora, 
 •  

Slepi in slabovidni:

 • vhodna vrata v objekt so jasno razpoznavna,
 • gumbi v dvigalu so reliefni, 
 • pot do pulta za izposojo je razpoznavna, 
 • v knjižnici so na voljo pripomočki in prilagojeno gradivo (zvočne knjige, knjige z večjim tiskom, lupe, Kindle bralniki) za slepe in slabovidne osebe.

Gluhi in naglušni:

 • pult za izposojo je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni ustreznih dimenzij in je brez vertikalne oznake,
 • ob robu parkirnega mesta je ovira zaradi neustreznega tlakovanja,
 • del dostopne poti do objekta ni ustrezno zavarovana z ograjo,
 • vrata na vhodu v objekt in na dostopu do dvigala in stopnic so težka.

Slepi in slabovidni:

 • označevalne table ob glavnem vhodu ni,
 • vrata na notranjem dostopu, v hodniku, do dvigala in stopnic niso kontrastno označena,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah in niso kontrastni,
 • robovi stopnišča v notranjosti in višinskih razlik na dostopu niso kontrastno označeni,
 • interne stopnice v knjižnici niso kontrastno označene,
 • interne stopnice lahko predstavljajo višinsko oviro.

 

Gluhi in naglušni:

 • pult za izposojo ni opremljen s slušno zanko (ni obvezen pogoj).