Opis objekta

Knjižnica je dobro dostopna. Največjo pomanjkljivost za dostopnost objekta predstavlja ureditev zunanjega prostora. Prilagojeno parkirno mesto je označeno, a premajhnih dimenzij. Pot do vhoda je izvedena v obliki daljše klančine tlakovane s kockami.
V notranjosti je dovolj manevrskega prostora. Prilagojeni sanitarni prostori se nahajajo ob vhodu. Sprejemni pult je prilagojen po višini. Zagotovljena je tudi slušna zanka, ki je nameščena po celotnem prostoru in se lahko uporablja tudi v delu, ki je namenjen razstavam ter manjšim prireditvam.
V knjižnice je na voljo tudi prilagojeno gradivo ter oprema za slepe in slabovidne osebe. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto je označeno, a premajhnih dimenzij, 
 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • sprejemni pult je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori,
 • postavitev knjižnih polic omogoča dostop z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se nahaja v bližini vhoda,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • v knjižnici so na voljo zvočne knjige in prilagojeno gradivo,
 • v knjižnici je na voljo elektronska lupa.

Gluhi in naglušni:

 • celotna knjižnica je opremljena s slušno zanko,
 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • pot do vhoda je tlakovana z granitnimi kockami
 • klančina nima ustreznega naklona in oprijemal,
 • dostop iz notranjosti do terase je mogoč le preko stopnic.

Slepi in slabovidni:

 • pot do vhoda ni talno-taktilno označena.

Gluhi in naglušni:

 • ni večjih pomanjkljivosti.