Opis objekta

Knjigarnica in papirnica je delno dostopen. Papirnica se nahaja v pritličju, knjigarna v prvem nadstropju in je dostopna preko stopnišča ali pa preko dvigala na stranskem vhodu. Prodajni in informacijski pulti ter manevrski prostor na delih med policami so za uporabnike invalidskih vozičkov neustrezni. Osvetlitev je ustrezna z izjemo stopnišča. V knjigarni je tudi kotiček za dogodke s premičnimi sedeži.
Knjigarna ima tudi ločeno pisarno za prevzem naročenega materiala »Modra hiša« v pritličju atrija objekta, ki je dostopna skozi stranski vhod.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt za dostop v pritličje je dostopen,
 • preko stranskega vhoda je z dvigalom omogočen dostop v knjigarno,
 • avtomatska drsna vrata na stranskem vhodu,
 • za dostop v »Modro hišo« je urejena klančina, ki omogoča samostojno uporabo,
 • v objektu (stranski vhod) se nahaja dvigalo primernih dimenzij,

Slepi in slabovidni:

 • robovi višinskih razlik so kontrastno označeni, 
 • prodajni prostori so dobro osvetljeni..

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • zasteklitev sprejemnega pulta ni odsevna ali bleščeča.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • parkirno mesto v bližini objekta ni urejeno, ker se objekt nahaja v strogem središču mesta,
 • na glavnem vhodu ni oznake za stranski vhod z dvigalom,
 • težka vrata na glavnem in stranskem vhodu,
 • prodajni in informacijski pulti po višini niso prilagojeni uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • na določenih delih knjigarne in papirnice je med policami premajhen manevrski prostor,
 • v objektu ni prilagojenega sanitarnega prostora (neobvezen pogoj).

Slepi in slabovidni:

 • reklamni napisi na čelih stopnic so moteči in nevarni za hojo,
 • stopnice so slabo osvetljene.

Gluhi in naglušni:

 • prodajni, informacijski pulti in kotiček za dogodke niso opremljeni s slušno zanko.