Opis objekta

Knjigarna je nedostopna za uporabnike invalidskih vozičkov in delno dostopna za ostale invalide. Nahaja se v pritličju večjega objekta v peš coni mestnega središča. Vhodna vrata so preozka in imajo previsok prag za vstop uporabnikov invalidskih vozičkov.

Prilagoditve

Gibalno ovirani:

 • v knjigarni je dovolj manevrskega prostora,
 • oprema je premična,
 • pult blagajne ima dodatno prilagojeno nižjo polico.

Slepi in slabovidni:

 • začasna zasteklitev sprejemnega pulta ni odsevna ali bleščeča.

Gluhi in naglušni:

 • pult blagajne je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se ne nahaja prilagojeno parkirno mesto (najbližje je v sklopu mestnega parkiranja),
 • vhodna vrata niso primernih dimenzij (73 cm),
 • na vhodnih vratih je visok prag (2,5 cm),
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov (ni potreben pogoj).

Slepi in slabovidni:

 • začasna zasteklitev sprejemnega pulta je odsevna ali bleščeča,
 • prostor knjigarne ni enakomerno osvetljen.

Gluhi in naglušni:

 • pult blagajne ni opremljena s slušno zanko (ni potreben pogoj).