Opis objekta

Večnamenska dvorana se nahaja pod tribunami atletskega stadiona in je dobro dostopna. Dostop do dvorane je po poti, ki vodi od parkirišča in poteka ob atletski stezi. Na vhodu v dvorano so avtomatska drsna vrata z ravnim pragom. Vhodi v garderobe in sanitarije imajo kontrastna vrata in okvirje. Zagotovljene so tudi garderobe s tuši, ki omogočajo dostop osebam na invalidskem vozičku.

Zunanje tribune stadiona so slabo dostopne. Dostop do tribun vodi po neustrezno dolgi zunanji klančini brez držal in robnikov, mesta za gibalno ovirane niso urejena.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori,
 • na tribuni stadiona so predvidena mesta za uporabnike invalidskih vozičkov.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto je predaleč od vhoda,
 • prilagojeno parkirno mesto ni ustrezno označeno,
 • klančina do tribun stadiona nima ustreznega naklona,
 • klančina do tribun stadiona ni ustrezno zavarovana,

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • pot do vhoda in do tribun ni ustrezno označena,
 • steklena vrata v dvorano niso kontrastno označena,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • robovi tribunskih stopnic niso kontrastno označeni.