Opis objekta

Opis objekta

Grad je nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov in delno dostopen za ostale invalide. Dostopna pot od parkirišča do gradu ne omogoča samostojne uporabe oseb na invalidskem vozičku, saj je dolga 130 m, neutrjena (gramoz) ter v naklonu. Sprejemni pult, trgovinica, kapela na glavnem vhodu so dostopni preko dveh stopnic. Razstavni prostori v pritličju so dostopni neposredno iz grajskega dvorišča. Pred vhodi so nepremoščeni previsoki pragovi oziroma stopnice. Eden izmed prostorov je namenjen manjši dvorani s premičnimi stoli. V prvo nadstropje gradu s poročno dvorano in ostalimi razstavnimi prostori se dostopa le preko stopnic. Dvorane niso opremljene s slušno zanko. Tudi dostop do grajske krčme je omogočen le preko stopnic, medtem ko je grajska terasa pogojno dostopna z zunanje strani gradu (zaradi neustreznega tlakovanja). Tlakovanje grajskega dvorišča je pregrobo in preprečuje samostojno vožnjo z invalidskim vozičkom. V gradu ni prilagojenega sanitarnega prostora; sanitarni prostori so dostopni iz grajskega dvorišča preko stopnic.

Prilagoditve

Gibalno ovirani:

 • ni prilagoditev.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven, a je otežena orientacija do posameznih prostorov,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda v grad,
 • robovi nekateri robnikov, pragov in stopnic so kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • ni prilagoditev.

Pomankljivosti

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni ustrezno označeno,
 • glavni vhod v objekt ni dostopen (zaradi gramozne strme dostopne poti),
 • zadnji vhod iz terase v grad ni dostopen (zaradi stopnic do atrija),
 • dostopna pot do glavnega vhoda je prestrma in neustrezno tlakovana,
 • višinske razlike in pragovi na vratih v notranjosti niso ustrezno premoščene,
 • v objektu ni dvigala,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov,
 • v razstavnih prostorih eksponati niso na primernih višinah.

Slepi in slabovidni:

 • orientacija po objektu je otežena, na vhodu ni taktilnega zemljevida za orientacijo po gradu,
 • objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • noben eksponat ne omogočajo taktilnega spoznavanja razstavnega materiala.

Gluhi in naglušni:

 • dvorana in poročna dvorana niso opremljene s slušno zanko.