Opis objekta

Hotel je slabo dostopen. Dostop do višjih treh nadstropij je mogoč le preko stopnic.  Vhoda v restavracijo in hotel sta ločena in dostopna za gibalno ovirane osebe, prehod med njima pa je mogoč tudi znotraj objekta. Restavracija v pritličju je delno dostopna z urejenimi prilagojenimi sanitarijami. Orientacija do hotelskega sprejemnega pulta je otežena. Sobe se nahajajo v pritličju objekta vendar niso dostopne za osebe na invalidskem vozičku. Osvetlitev v notranjosti objekta ni primerna.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • v restavraciji so urejeni prilagojeni sanitarni prostori.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda (v restavracijo).

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni ustrezno označeno,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v notranjih prostorih ni dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu ni dvigala,
 • v objektu ni sob za nastanitev oseb na invalidskem vozičku.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • v objektu so nenadni prehodi iz svetlih v temne prostore,
 • oznake in napisi  v objektu niso primerno urejeni,
 • robovi stopnišč niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult ni opremljen s slušno zanko.