Opis objekta

Restavracija je dobro prilagojena, hotel pa delno.
Vhod je skupen in se odpre v večji sprejemni prostor. V pritličju se za sprejemnim prostorom nahaja restavracija. V bližini sprejemnega pulta se nahaja tudi stopnišče z dvigalom, ki omogoča dostop do prilagojenih sanitarnih prostorov v kletni etaži, ter hotelskih sob in sejne sobe v višjih nadstropjih. Hotelske sobe niso prilagojene. Težavo predstavlja pomanjkanje manevrskega prostora ter visoki robovi tuš kabin. Večina vrat je lahkih in brez pragov. Objekt je dobro osvetljen.
Konferenčna soba se nahaja v najvišjem nadstropju in je brez slušne zanke.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • samopostrežni pult restavracije je po višini prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v sejni sobi so sedeži premični,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori,
 • v kopalnicah sob so nameščene naprave za klic na pomoč.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • robovi stopnišč so kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sejna soba je primerno zvočno izolirana.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • v objektu sobe za nastanitev gibalno oviranih oseb niso na voljo (tuš kabine kopalnic imajo  visoke pragove),
 • v sobah ni dovolj manevrskega prostora.

Slepi in slabovidni:

 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • gumbi v dvigalu niso reliefni.

Gluhi in naglušni:

 • v objektu ni slušne zanke.