Opis objekta

Muzej je dobro dostopen. Razstavni prostori se nahajajo v pritličju, v kleti in v prvem nadstropju. Do kleti in nadstropja se lahko dostopa z dvigalom. V pritličju se nahaja dvorana, kjer sta zadnji dve vrsti sedišč opremljeni s premičnimi sedeži. V objektu je prilagojen sanitarni prostor. Ob sprejemnem pultu je na voljo tipna karta lokalnega gorovja z opisom v brajici. Ogled razstave je omogočen z   avdio vodnikom, nekateri eksponati pa so dodatno opremljeni z zvočnimi informacijami. Prostori muzeja so dobro osvetljeni.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • glavni vhod v objekt je dostopen,
 • na vhodu so avtomatska drsna vrata,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v dvorani so v zadnjih vrstah premični sedeži,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori,
 • v razstavnih prostorih so eksponati na primerni višini.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • objekt je označen s primerno informacijsko tablo,
 • steklena vrata so kontrastno označena, 
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • oznake in napisi v objektu so kontrastni in čitljivi,
 • vsebino razstave je podana  tudi na zvočni način,
 • nekateri robovi stopnišč so kontrastno označeni,
 • eksponati omogočajo tipno spoznavanje razstavnega materiala (tipna karta, nekateri eksponati).

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • prostori so primerno zvočno izolirani (dvorana).

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • ni večjih pomanjkljivosti.

Slepi in slabovidni:

 • deli razstavnih besedil in napisi v objektu niso na primernih višinah,
 • gumbi v dvigalu niso reliefni,
 • v dvigala ni zvočne najave,
 • robovi stopnišč v dvorani niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • dvorana in sprejemni pult nista opremljena s slušno zanko.