Opis objekta

Objekt Kolpern z dvema dvoranama je delno dostopen. Dostop do dvoran je preko ločenih vhodov. Vhod v večjo dvorano je brez višinskih razlik, dvorana ima premično opremo in prilagojeni sanitarni prostor.
Dostop do manjše dvorane v 1. nadstropju pa je z zunanje strani in je urejen preko ustrezno urejenih klančin ter dvižne ploščadi. Dvorana ima premično opremo in nima prilagojenega sanitarnega prostora.
Dvorani nista opremljeni s slušno zanko.
Prilagojeno parkirno mesto je urejeno na parkirišču ob cesti na zadnji strani objekta.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini objekta se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • glavni vhod v objekt (v veliko dvorano) je dostopen,
 • klančina in zunanja dvižna ploščad do vhoda v malo dvorano sta ustrezno izvedeni in omogočata samostojno uporabo,
 • v notranjosti dvoran je dovolj manevrskega prostora,
 • v dvorani so premični sedeži,
 • v objektu so urejeni prilagojeni sanitarni prostori le v pritličju ob veliki dvorani.

Slepi in slabovidni:

 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,

Gluhi in naglušni:

 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni ustreznih dimenzij,
 • dvižna ploščad na dostopu do male dvorane je zunanja in nenadkrite ter je že bila v okvari (težki vremenski pogoji),
 • dostop do odra ni urejen preko klančine,
 • v objektu ni dvigala in je zato za obiskovalce male dvorane uporaba prilagojenega sanitarnega prostora onemogočena

Slepi in slabovidni:

 • orientacija je zaradi ločenih vhodov in terena otežena
 • oznake za dostop do vhodov niso ustrezno urejene. 

Gluhi in naglušni:

 • dvorani nista opremljeni s slušno zanko.