Opis objekta

Hiša je slabo dostopna. Na vhodu je višji prag, kar se ponovi tudi na vstopu v druge razstavne prostore hiše. Dostop do razstavnih prostorov na podstrehi je omogočen le preko izredno strmih stopnic. Dostop do kletnih prostorov z galerijo in neprilagojenimi sanitarijami je preko zunanjega dvorišča in je otežen zaradi naklona terena ter neutrjene podlage.
Za hišo se nahaja skedenj z urejenim večnamenskim prostorom, ki je zaradi poti in višinske razlike na vhodu nedostopen za uporabnike invalidskih vozičkov. Prostori so slabo osvetljeni in brez kontrastnih oznak za višinske ovire.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • ni večjih prilagoditev.

Slepi in slabovidni:

 • ni večjih prilagoditev.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • vhod v objekt je slabše dostopen zaradi pragov in tlakov,
 • višinske razlike niso ustrezno premoščene (med prostori so višji pragovi, ni dvigala, zunanje površine v naklonu)
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov.

Slepi in slabovidni:

 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • potrebne informacije se podajajo le na vizualni način,
 • robovi stopnišč in višinskih razlik niso kontrastno označeni,
 • višinske ovire niso primerno označene,
 • eksponati ne omogočajo taktilnega spoznavanja razstavnega materiala.

Gluhi in naglušni:

 • v objektu ni slušne zanke.