Opis objekta

Gledališče je delno dostopno. Vhod v sprejemni prostor z blagajno se nahaja v prehodu skozi stavbo Gregorčičeva 3. V dvorani je mesta za uporabnike invalidskih vozičkov mogoče zagotoviti ob nepremičnih tribunah. V objektu ni prilagojenega sanitarnega prostora.
V času popisa sta v načrtovanju prenova in prerazporeditev prostorov. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je dostopen (na vhodu je manjši prag),
 • sprejemni pult je višinsko prilagojen,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven, vendar na dostopu ni potrebnih oznak,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • robovi stopnišč na tribuni so kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • prostori so primerno zvočno izolirani.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • parkirno mesto v bližini ni urejeno (prilagojeno parkirno mesto je urejeno v okviru mestnega parkiranja),
 • mesta za osebo na invalidskem vozičku na tribuni ni mogoče zagotoviti, ob njih pa je dovolj prostora za ustrezno namestitev,
 • v objektu ni prilagojenega sanitarnega prostora.

Slepi in slabovidni:

 • ni večjih pomanjkljivosti.

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult in dvorana nista opremljena s slušno zanko,
 • predstave ne vključujejo nadnapisov.