Opis objekta

Galerija je delno dostopna. Na glavnem vhodu so stopnice, za gibalno ovirane pa je urejen stranski vhod, ki je jasno označen. V pritličju je v uporabi premična klančina, dostop do zgornjega del galerije pa je le preko stopnic. Dvigala ni. Besedil v galeriji ni veliko, tako da tudi potrebe po podajanju informacij na zvočni način ni. Večina del je razstavljenih na primerni višini za ogled. Prostori so dobro osvetljeni. V objektu ni sanitarij. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • stranski vhod je prilagojen za invalidske vozičke,
 • v razstavnih prostorih so eksponati na primerni višini.

Slepi in slabovidni:

 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • robovi stopnišč so kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • ni prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • klančina znotraj objekta je začasna,
 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov in je dostopen le preko stopnic,
 • višinske razlike v notranjosti niso ustrezno premoščene,
 • v objektu ni dvigala,
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov,
 • izbrani eksponati ne omogočajo taktilnega spoznavanja razstavnega materiala.

Slepi in slabovidni:

 • steklena vrata niso kontrastno označena.

Gluhi in naglušni:

 • v objektu ni slušne zanke.