Opis objekta

Opis objekta

Kulturni center je dobro dostopen. Prostori kulturnega centra so v pritličju stavbe. S parkirišča s prilagojenim parkirnim prostorom se dostopa do glavnega vhoda objekta mimo nekontrastno označenih stopnic in klopi, ki predstavljajo nevarnost za slepe in slabovidne. Na glavnem vhodu so dvokrilna steklena vrata in vetrolov. . V avli s kavarno je dovolj manevrskega prostora. Prostor za prodajo vstopnic je v ločenem prostoru, ni tik ob vhodu in jasno označen. V objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori. V dvorano se vstopa po urejeni klančini z vmesnim podestom. V dvorani ni zagotovljenega označenega mesta za uporabnike invalidskih vozičkov, uporabniki so nameščeni na prostor pred prvo vrsto nepremičnih sedežev. Dvorana je opremljena s slušno zanko.

Prilagoditve

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • glavni vhod z vetrolovom je dostopen,
 • za dostop v dvorano je v avli urejena klančina,
 • v objektu so na voljo prilagojeni sanitarni prostori,
 • dostop do odra in zaodrja je za gibalno ovirane urejen s parkirišča preko dvižnih vrat.

Slepi in slabovidni:

 • oznake in napisi v objektu so kontrastni in čitljivi.

Gluhi in naglušni:

 • dvorana je opremljena s slušno zanko,
 • dvorana je primerno zvočno izolirani.

Pomankljivosti

Gibalno ovirani:

 • ob klančini je oprijemalo le na eni strani,
 • v dvorani ni zagotovljenega označenega mesta za uporabnike invalidskih vozičkov.

Slepi in slabovidni:

 • na dostopu do objekta so stopnice in klop, ki niso kontrastno označeni.
 • ob glavnem vhodu ni označevalne table,
 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • prostor za prodajo kart se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do prostora za prodajo kart ni talno-taktilno ter drugače označena,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah,
 • robovi višinskih razlik niso kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • soba