Opis objekta

Knjižnica je dobro dostopna. Nahaja se v tretjem nadstropju Kulturnega centra Vrhnika. Vhod v knjižnico s samega parkirišča ni jasno prepoznaven in označen.  V vhodni avli objekta ni jasnih oznak za dostop do knjižnice; stopnišče in dvigalo nista jasno razpoznavna.
Sprejemni pult je viden ob izstopu iz dvigala. Med policami ter v dvorani in računalniški sobi je zagotovljen dovolj velik manevrski prostor. V knjižnici je prilagojen sanitarni prostor. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • v bližini vhoda se nahaja prilagojeno parkirno mesto,
 • glavni vhod v objekt je dostopen z blago klančino,
 • sprejemni pult je višinsko prilagojen, 
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij za dostop do tretjega nadstropja,
 • v knjižnici ni višinskih razlika notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v dvorani so urejeni premični sedeži,
 • v knjižnici so urejeni prilagojeni sanitarni prostori,
 • postavitev knjižnih polic omogoča dostop z invalidskim vozičkom.

Slepi in slabovidni:

 • ni arhitekturnih prilagoditev.
 • v knjižnici je na voljo prilagojeno gradivo (zvočne knjige, knjige v povečanem tisku).

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult je primerno osvetljen in omogoča branje z ustnic ter branje obrazne mimike,
 • zasteklitev sprejemnega pulta ni odsevna ali bleščeča.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • ni pomanjkljivosti.

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • sprejemni pult se ne nahaja v neposredni bližini vhoda,
 • pot do oddaljenega sprejemnega pulta ni označena,
 • okence sprejemnega pulta ni kontrastno označeno,
 • oznake in napisi v objektu niso na primernih višinah in niso kontrastne in čitljive,
 • v dvigala ni zvočnih informacij, 
 • gumbi v dvigalu niso reliefni,

Gluhi in naglušni:

 • sprejemni pult in dvorana nista opremljena s slušno zanko.