Opis objekta

Objekt je delno dostopen. Vhodna vrata so avtomatska zložljiva. Na vhodnih vratih je kratka, strma klančina brez podesta. V pritličju je dovolj manevrskega prostora, vrata v pisarne so lahka in brez pragov.
Objekt ima dve nadstropji in garažo in je opremljen z dvigalom. Sanitarije v prvem nadstropju niso prilagojene za uporabnike invalidskih vozičkov, saj ni zagotovljenega dovolj velikega manevrskega prostora za dostop do kabin.
V objektu steklene vrata in stene niso kontrastno označeni in predstavljajo nevarnost za slepe in slabovidne osebe.

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • glavni vhod v objekt je delno dostopen (strma klančina neposredno do vhoda),
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij.

Slepi in slabovidni:

 • v objektu ni nenadnih prehodov iz svetle v temne prostore,
 • gumbi v dvigalu so reliefni,
 • robovi stopnišč so kontrastno označeni.

Gluhi in naglušni:

 • ni večjih prilagoditev.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • prilagojeno parkirno mesto ni urejeno,
 • na vhodu višinska razlika ni ustrezno premoščena (strma klančina),
 • v objektu ni prilagojenih sanitarnih prostorov (na dostopu je premajhen manevrski prostor za uporabnika invalidskega vozička).

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt ni jasno razpoznaven,
 • steklena vrata in večje steklene stene niso kontrastno označene.

Gluhi in naglušni:

 • ni večjih pomanjkljivosti.