Opis objekta

Hotel je delno dostopen. Na vhodu je urejena položna klančina. Iz recepcije s sprejemnim pultom se lahko vstopa v sejne sobe, restavracijo, ter stopnišče preko katerega se dostopa do sob. Poleg stopnic se nahaja dvigalo. Dostop do sejnih sob otežujejo izjemno ozka vrata. Restavracija je v večji meri dostopna. V objektu ni prilagojenih sob za osebe na invalidskem vozičku. Manevrskega prostora je v večini dovolj, kopalnice pa niso prilagojene. 

Prilagoditve:

Gibalno ovirani:

 • klančina na glavnem vhodu je ustrezno izvedena in omogoča samostojno uporabo,
 • v notranjosti je dovolj manevrskega prostora,
 • v objektu se nahaja dvigalo primernih dimenzij,
 • v pritličju so na voljo sanitarni prostori.  

Slepi in slabovidni:

 • vhod v objekt je jasno razpoznaven,
 • sprejemni pult se nahaja v neposredni bližini vhoda.,

Gluhi in naglušni:

 • sejna soba je primerno zvočno izolirana.

Pomanjkljivosti:

Gibalno ovirani:

 • sprejemni pult po višini ni prilagojen uporabnikom invalidskih vozičkov,
 • vrata v sejne sobe niso primerne širine,
 • v objektu sobe za nastanitev gibalno oviranih oseb niso na voljo.

Slepi in slabovidni:

 • steklena vrata niso kontrastno označena,
 • pot ovirajo nevarni predmeti,
 • ovire na hodnikih (omarice na višini) niso primerno označene,
 • gumbi v dvigalu niso reliefni.

Gluhi in naglušni: 

 • v objektu ni slušne zanke.