Opis objekta

TIC Velenje je nameščen v objektu kulturne dediščine v Vili Bianca, ki je bil prenovljen leta 2010. Objekt je primernih za izvajanje javnih, kulturnih in poslovnih aktivnosti. Trenutno se v njem nahaja TIC Velenje s trgovinico, dvorano in razstavnim prostorom. V objektu pa je tudi protokolarna dvorana/soba za župana.

Objekt je prenovljen tako, da je dobro dostopen za gibalno ovirane osebe. V dvorani je nameščena indukcijska zanka za naglušne osebe. Za slepe in slabovidne pa še ni večjih prilagoditev.

Prilagoditve

 • Pred vhodom je zagotovljeno parkirno mesto za gibalno ovirane osebe.
 • Na samem vhodu v objekt je tabla z informacijo o objektu, ki ima dodan napis v Braillejevi pisavi.
 • Objekt ima vhodna, avtomatska drsna vrata.
 • Informacijski pult je dobro prilagojen.
 • Informativni taktilni ekran/displej v avli je namenjen tudi za gibalno ovirane osebe.
 • V objektu je dvigalo.
 • V objektu so prisotne dostopne sanitarije za gibalno ovirane.
 • Dvorana in oder sta opremljena z indukcijsko zanko za izboljšanje sluha.
 • Razstavni prostor je dostopen in ima dodatne sanitarije za gibalno ovirane.
 • Dejavnost se lepo prilagaja tudi vsem ranljivim skupinam. Razvijajo tudi že razne promocijske materiale in pripomočke za ranljive skupine (kontrastne kartice, uporaba lupe…)
 • Na dostopni poti in v notranjosti so ustrezne orientacijske oznake.

Pomankljivosti

 • Nekatera vrata v notranjosti niso ustrezna za dostop osebam z oviranostmi.
 • Nekontrastno označeno stopnišče, ki posega v prostor avle in lahko ovira gibanje slepih in slabovidnih.
 • Zunanja dostopna in notranje poti do prostorov nimajo ustreznih talnih, taktilnih in kontrastnih oznak za slepe in slabovidne osebe.